CENÍK MATERÁLU A SLUŽEB


  • Popílkové suspenze (KOPOS):
KOPOS Imin. pevnost 0,5 MPa po 28 dnech n.z.690 Kč/ m3
KOPOS IImin. pevnost 1,0 MPa po 28 dnech n.z.765 Kč/ m3
KOPOS IIImin. pevnost 2,0 MPa po 28 dnech n.z.870 Kč/ m3
KOPOS IVmin. pevnost 3,5 MPa po 28 dnech n.z.940 Kč/ m3
  • Doprava:
Doprava autocisternou T 815 CAS 1142 Kč/km
Max. přepravované množství - 9 m3
  • Práce:
Čerpání hmot do cisterny136 Kč
Vypouštění hmot z cisterny, práce na stavbě vč. manipulace s hadicemi v délce do 10 m , čekání 136 Kč/čtvrthodinu
  • Použití dopravních hadic:
Použití dopravních hadic na 1 cisternu: nad délku 10 m do 25 m100 Kč
Použití dopravních hadic na 1 cisternu: nad délku 25 m do 50 m200 Kč
  • Příplatek na 1 m3 odebraného materiálu mimo pracovní dobu:
v pracovních dnech po 15 hodině a o sobotách, nedělích a ve státních svátcích50 Kč
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. K cenám se připočítává DPH v plné výši.

V Brně dne 22.12.2011

Ceník ve formatu doc ke stažení zde