CENÍK MATERÁLU A SLUŽEB


  • Popílkové suspenze (KOPOS):
KOPOS Imin. pevnost 0,5 MPa po 28 dnech n.z.910 Kč / m3
KOPOS IImin. pevnost 1,0 MPa po 28 dnech n.z.1005 Kč / m3
KOPOS IIImin. pevnost 2,0 MPa po 28 dnech n.z.1105 Kč / m3
KOPOS IVmin. pevnost 3,5 MPa po 28 dnech n.z.1195 Kč / m3
  • Doprava:
Doprava autocisternou T 815 CAS 1146 Kč / km
Max. přepravované množství - 9 m3
  • Práce:
Čerpání hmot do cisterny475 Kč
Vypouštění hmot z cisterny, práce na stavbě vč. manipulace s hadicemi v délce do 10 m, čekání 475 Kč / čtvrthodina
  • Použití dopravních hadic:
Použití dopravních hadic na 1 cisternu: nad délku 10 m do 25 m100 Kč
Použití dopravních hadic na 1 cisternu: nad délku 25 m do 50 m200 Kč
  • Příplatek na 1 m3 odebraného materiálu mimo pracovní dobu:
v pracovních dnech po 15 hodině a o sobotách, nedělích a o státních svátcích50 Kč
  • Použití čerpadla:
Čerpání na stavbě pomocí čerpadla např. při velkých vzdálenostech nebo výškových rozdílech10 Kč / m3
Doprava čerpadla na stavbu a zpět25 Kč / km
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. K cenám se připočítává DPH v plné výši.
Případné množstevní aj. slevy budou předmětem individuálního jednání.

V Brně dne 29. 4. 2022

Ceník ve formatu pdf ke stažení zde