CEMENTOPOPÍLKOVÁ SUSPENZE


Výplňový a konstrukční stavební materiál dodávaný pod obchodním názvem KOPOS. Hlavní oblastni jeho použití jsou:

  • zálivka (zaplnění) vyřazených trubních vedení - kanalizací, vodovodů, plynovodů
  • dokonálé zaplnění různých nefunkčních prostorů zejména podzemních (staré sklepy, kaverny, podchody, teplovodní kanály, štoly apod. až po např. železniční tunely)
  • náhrada hutněných zásypů (s výhodou zejména v místech, kde nelze hutnit např. z důvodu otřesů nebo nepřistupnosti)
  • prolévání podkladních vrstev podlah (hrubého kameniva) při výstavbě halových objektů
  • oblev trubních, zejména kanalizačních rozvodů (náhrada za obetonování)
  • náhrada hubených betonů
  • těsnění hrází vodních nádrží (příznivý součinitel propustnosti)

Velkého efektu se dosahuje zejména při potřebě zaplnění jiným způsobem nepřístupného prostoru nebo prostoru neumožňujícího řádné hutnění a přitom vyžadujícího objemovou stálost a dostatečnou pevnost konstrukce.

Jak suspenze funguje:

Jedná se o tekutou hmotu, která dokonale vyplní všechny potřebné prostory i do vzdálenosti desítek metrů od místa rozlevu bez jakéhokoliv hutnění. Suspenze následně ztuhne v pevnou hmotu.
Dodávána je v několika druzích dle výsledných pevností, možná je i individuální receptura dle zvláštního požadavku.

Doprava a uložení:

Suspenzi dopravuje výrobce vlastními cisternovými vozy T 815 CAS o obsahu až 9 m3 z dále uvedené výrobny v Brně do vzdálenosti cca 40 km.
Uložení se provádí přímo z dopravního vozidla. Pokud vozidlo nemůže zajet až přímo k místu uložení je možné použít hadic o délce až 50 m.
V případě požadavku na větší objem výroby, cca nad 1000 m3, je možné dodávku zajistit z ambulantní výrobny v místě potřeby.

Zkusebni foto Výrobna a potrubí pro dopravu suspenze k jednotlivým zaplavovacím vrtům Zaústění dopravního potrubí do chráničky zaplavovacího vrtu Zaústění dopravního potrubí do chráničky jiného zaplavovacího vrtu Jeden ze zaplavovacích vrtů v klenbě uvnitř tunelu Vrtání velkoprůměrových pilot do popílkové suspenze 3 dny po ukončení zaplavování Peření rozdělující tunel na jednotlivé zaplavované úseky Jeden z portálů tunelu po odstranění kolejí před jeho uzavřením

Další informace, výrobce, výrobna

Bližší informace, konzultace Vám rádi poskytneme na dále uvedených kontaktních číslech:

Výrobce:VAKABRNOCZ s.r.o., Jugoslávská 13, 613 00 Brno
Výrobna, kanceláře:Brno, Cimburkova 4a, 612 00 Brno
telefon: 549 429 442, 549 429 414
mobil: 607 517 984
e-mail: vaka@vakacz.com, lapis@vakacz.com